Kliknij aby pobrać plik do pomocy zdalnej / Click to download file for remote help / Кликните, чтобы скачать файл для удаленного помощь

Po pobraniu trzeba uruchomić aplikację oraz podać ID. / After downloading run the application and provide ID to the IT Specialist / После загрузки запустите приложение и предоставить удостоверение личности с ИТ-специалист

Przykładowe okno po uruchomieniu aplikacji: / Sample window after running aplication: / Образец окна после запуска приложения:

Okno ImPC

W momencie połączenia pojawi się okienko z informacją o próbie nawiązania połączenia - należy potwierdzić "Akceptuj" / When connection is established a window will appear. Click accept to allow remote connection. / Когда соединение установлено появится окно. Нажмите Принять, чтобы разрешить удаленное подключение.Kliknij aby przejść do podstrony TeamViewer