Kliknij aby pobrać plik do pomocy zdalnej / Click to download file for remote help / Кликните, чтобы скачать файл для удаленного помощь

Po pobraniu trzeba uruchomić aplikację oraz podać ID. / After downloading run the application and provide ID to the IT Specialist / После загрузки запустите приложение и предоставить удостоверение личности с ИТ-специалист

Przykładowe okno po uruchomieniu aplikacji: / Sample window after running aplication: / Образец окна после запуска приложения:

Po pobraniu oraz uruchomieniu aplikacji trzeba będzie podać ID oraz hasło.


Okno TVKliknij aby przejść do podstrony ImPCRemote